REWARDS

O'YOUNG POINT là gì?

Với mục đích tri ân và khuyến khích khách hàng tham gia các hoạt động trên ứng dụng OYOUNG, O’YOUNG POINTchúng tôi mang đến chương trình điểm thưởng O’YOUNG POINT.

 

Các khách hàng tham gia tích cực các hoạt động như: tải ứng dụng, đăng ký thành viên, giới thiệu bạn bè, mua sắm …trên ứng dụng OYOUNG sẽ được cộng điểm thưởng tương ứng với chính sách quy định trong bảng dưới.

STT Cơ chế tích lũy Số điểm
1 Mỗi lần bắt đầu vào nhận tư vấn trò chuyện với Bác sĩ, bạn sẽ nhận

  • Giới hạn tối đa 3 bác sĩ một ngày
100p
2 Yêu cầu nhận tư vấn trực tuyến bằng Video với Bác sĩ, bạn sẽ nhận

  • Limited first three times request
2000p
 

3

Mỗi ngày đăng nhập vào ứng dụng, bạn sẽ nhận

  • Giới hạn tối đa 1 lần một ngày
200p
Customer login to O’YOUNG app 20 times per month

  • Điểm sẽ được cộng vào ngày đăng nhập lần thứ 20
500p
4 Với mỗi thành viên mới tải ứng dụng và đăng ký thành viên trên ứng dụng thông qua mã giới thiệu của bạn, bạn sẽ nhận

  •  Điểm thưởng cho người giới thiệu
1000p
5 Mỗi khi bạn của bạn mua dịch vụ trên ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ nhận

  • Điểm thưởng cho người giới thiệu. Nhưng chỉ với lần mua đầu tiên của người được giới thiệu
1000p
 

6

Khi bạn mua dịch vụ và sản phẩm trên ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ nhận

  • Điểm thưởng cho thành viên mới. Nhưng chỉ với lần mua đầu tiên
2000p
7 Mỗi khi bạn mua dịch vụ hoặc sản phẩm trên ứng dụng O'YOUNG, bạn sẽ nhận số điểm bằng 0.5% tổng hóa đơn thanh toán
11
제목 없음
viTiếng Việt